Hội An bước vào mùa mưa, những ngày tháng 9, nắng mưa bất chợt cũng khiến lòng người vội vã. Sắp bước vào mùa mưa bão!

Công tác thi công tại Casamia Calm Hoi An càng được đốc thúc triển khai hối hả hơn.

Untitled-1-02

Untitled-1-03

Untitled-1-04

Untitled-1-05

Untitled-1-06

Untitled-1-07